Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

buum
5370 b027 500
Reposted fromseaweed seaweed viafadenb fadenb
buum
A gdy spotkamy się w tłumie, udamy że wcale się nie znamy.
— przykre
Reposted fromfrisson frisson vianieobecnosc nieobecnosc
buum
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious viatrue-love true-love
buum
buum
Sama nie wiem czy jest dobrze czy źle  To chyba nie za dobrze.. 

buum
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
buum
Może to głupie, ale czasem coś się udaje tylko dlatego, że wierzysz, że się uda. To chyba najlepsza definicja wiary, jaką znam.
— Stephen K.
Reposted fromlavendowy lavendowy viatobecontinued tobecontinued
buum
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
Reposted fromorchis orchis viasurpriseme surpriseme
buum
3470 126e 500
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viasurpriseme surpriseme
buum
8444 e56a
Reposted fromonlyman onlyman viasilence89 silence89
buum
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola

February 22 2018

buum
buum
Reposted fromshakeme shakeme viaoutoflove outoflove
buum
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viapsychoviolet psychoviolet
buum
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viatobecontinued tobecontinued
buum
buum
6210 4a0e
Reposted fromintrigante intrigante viaoutoflove outoflove
buum
0231 148b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagdziejestola gdziejestola
buum
buum
-Ty też mnie czegoś nauczyłaś!
-Taaa... no niby czego?
-Miłości!

-Przecież Ty już to umiałeś wcześniej.
-Ale Ty nauczyłaś mnie na nowo.Miłe zaskoczenie <3
Tags: Story of my life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl